RO
RO

Conform art. 48 din Legea 346/2006 privind organizarea si funcționarea MApN doar personalul din Ministerul Apărării Naționale beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale în folosirea cabanelor militare și căminelor militare de garnizoană.

Conform art. 18 alin. (1) lit. c). din M120/2015 republicat, coroborat cu art. 17 alin. (2), utilizarea spațiilor se poate face și de către personalul din afara Ministerului Apărării Naționale, dar cu aprobarea comandantului, șefului unității militare deținătoare sau a persoanelor delegate de acesta, ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forțe/comandamente, pe durate ce nu depășesc 7 zile, în limita locurilor disponibile și cu achitarea integrală a tarifului de cazare.

Personalul din afara Ministerului Apărării Naționale nu are acces la INFOCAZARE.