DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

persoanelor care folosesc spațiile destinate cazării pentru refacerea capacității de muncă

1. Drepturi

a) să primească de la cameristă sau recepționerul de serviciu spațiul repartizat, în perfectă stare de curățenie și cu dotările complete, potrivit inventarului și categoriei de clasificare a acestuia;

b) să folosească serviciile, dotările și instalațiile spațiului de cazare pe toată durata cazării, fără restricții sau derogări de la normele de calitate prescrise;

c) să primească răspunsuri justificate și în termen la toate observațiile pe care le face în legătură cu calitatea dotărilor, instalațiilor și serviciilor, comportamentul personalului de serviciu;

d) să primească act doveditor - chitanță, notă de plată și alte documente doveditoare - pentru orice sumă achitată;

e) să folosească spațiile de parcare în limita disponibilității și fără costuri suplimentare.

2. Obligații

a) la luarea în primire a spațiului de cazare personalul va face dovada calității de angajat al MApN cu legitimația militară, legitimația de serviciu și cartea de identitate;

b) cazarea în spațiul de care se face începând cu ora 14.00 iar ieșirea în ziua plecării se face până în ora 12.00;

c) să nu introducă în spațiul utilizat, fără aprobarea recepționerului de serviciu, persoane care nu sunt înstrise în registrul de evidență;

d) nu este permis suplimentarea în spațiul de cazare cu paturi;

e) să nu introducă în unitatea de cazare animale, reptile, păsări, insecte, pești;

f) să respecte cu strictețe ordinea interioară, să păstreze liniștea și să aibă un comportament decent în relațiile cu personalul de serviciu și celelalte persone;

g) să nu introducă și să nu depoziteze în cameră materiale și substanțe explozive, inflamabile, radioactive, chimice, halucinogene sau urât mirositoare;

h) să nu păstreze în cameră produse alimentare ușor alterabile, să nu pregătească/prepare hrană în spațiul destinat cazării;

i) să folosească cu grijă, fără a produce stricăciuni, inventarul de cameră, instalațiile și dotările luate în primire, iar la plecarea din cameră să închidă robinetele de apă și gaze și să stingă luminile;

j) să folosească doar aparatele electrocasnice omologate, din dotarea spațiilor respective, monofazate, în bună stare de funcționare, fără improvizații;

k) să respecte întocmai regulile de prevenire și stingere a incendiilor;

l) să nu schimbe aranjamentul mobilierului și a obiectelor de inventar din dotarea încăperilor;

m) să nu păstreze în cameră obiecte și lucruri personale voluminoase și să folosească spațiile mobilierului pentru depozitare;

n) să sesizeze imediat camerista sau recepționerul de serviciu despre defecțiunile constatate, în vederea remedierii lor;

o) să anunțe recepționerului de serviciu, până la orele 12.00, despre intenția prelungirii sau reducerii perioadei de cazare;

p) să achite, înainte de a părăsi spațiul utilizat, toate cheltuielile pe care le datorează potrivit tariferlor, inclusiv contravaloarea pagubelor produse din vina lor, pe durata cazării;

q) fumatul este permis în locurile special amenajate;

r) la părăsirea temporară a spațiului utilizat, să predea cheia de la cameră la serviciul de recepție, iar la terminarea perioadei de cazare să anunțe camerista sau recepționerul de serviciu și lă le predea inventarul camerei.